Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

V pondělí 22. 6. 2015 se konala celoškolní akce, která byla zaměřena na znalosti a dovednosti v oblasti záchranného integrovaného systému. Celá akce se konala na louce Kudrák. Na tuto soutěž byli přizváni Hasiči Dubí, Záchranáři z VOŚ Ústí nad Labem a strážníci z městské policie Dubí. V 8.15 hod. se žáci sešli na určeném místě. Byli rozděleni do družstev, která byla namíchána z žáků všech tříd. Celkem bylo 22 družstev. Žáky čekalo 14 stanovišť:

1. Popáleniny
2. Lano
3. Orientace v terénu
4. Rány bodné, sečné, řezné
5. Stavba stanu
6. Resuscitace
7. První pomoc
8. Policie
9. Záchranný systém
10. Rizika při povodni
11. Hasicí přístroje
12. Vzduchovka
13. Únik nebezpečných látek
14. Test

Po absolvování všech disciplín žáci čekali na vyhodnocení soutěže. Vyhlášení výsledků probíhalo ve 12.00 hod., první tři místa byla oceněna sladkostmi.