Olympijské hry

Olympijské hry

Dne 8. 6. 2017 se stalo přání mnohých skutečností. Mezinárodnímu olympijskému výboru se povedlo uvést, po strastiplné cestě, dubské olympijské hry k životu. Slavnostní zahájení započalo průvodem zúčastněných zemí městem Dubí, kterému asistovala městská police, za což mnohokrát děkujeme. Vlajkonoši jednotlivých reprezentací dovedli své týmy na seřadiště na „Rudolfce“, kde byl složen slib všech sportovců ústy „žákyně 2. třídy Míši Sedlákové“. Byla vztyčena olympijská vlajka a zahrála nám i česká národní hymna. Již při hymně jsme měli informace, že olympijská štafeta překročila brány města Dubí. Všichni byli netrpělivě v očekávání, kdo zapálí olympijský oheň. K překvapení všech se tohoto aktu ujal starosta města Dubí Ing. Petr Pípal, jehož počin byl oceněn patřičným potleskem. Tímto aktem byla olympiáda zahájena. Zápolilo se v nejrůznějších disciplínách. Největším trhákem byl jistě letní biatlon, který by se neobešel bez pomoci sboru dobrovolných hasičů Dubí, kterým bychom chtěli taktéž vyjádřit tisíceré díky. Nebyla by to pravá dubská olympiáda bez florbalu, který jsme pro kategorii I, tedy 1. – 3. třídu dali dohromady s golfem a děti si tak zkusily sport, který měl dnes světovou premiéru, florbalgolf! Kdybychom měli vypisovat všechny disciplíny, tak se nedostaneme k tomu podstatnému, a to je konečné pořadí. I když všichni sportovci namítnou, že měli jedinečnou možnost se her zúčastnit, a to je podstatné, přesto nesmí zmínka o vítězi, kterému patří sláva a uznání, chybět. V kategorii mladších dětí, tedy 1. – 3. třída vyhráli celkem symbolicky reprezentanti Řecka, hned za nimi se umístili reprezentanti Německa a bronzovou medaili brali reprezentanti Finska. V kategorii starších dětí olympiádu ovládli zástupci Španělska, druhé místo získali o pouhé dva body reprezentanti Argentiny a třetí místo brali zástupci Velké Británie.

Všem patří poděkování za to, že se hry nesly v duchu fair play a dobré atmosféře.

Speciální poděkování patří panu Jaromíru Šťáskovi, který nám pomohl s oraganizací i průběhem celé akce.