Online výuka se zase hlásí

Online výuka se zase hlásí

Online výuka se zase hlásí

Ani jsme se spolu pořádně neohřáli ve školních lavicích a je zde opět distanční výuka. Tentokrát ale zcela jiná než během první vlny pandemie. Nebyli jsme tak zaskočeni a plně se na druhou vlnu připravili. Jak učitelé, tak i žáci. Během zářijových dní se všichni pedagogové naší školy vzdělávali v programu Microsoft Teams, aby se byli schopni se svými žáky spojit online. Dále byli všichni učitelé vybaveni nejnovější technikou, aby spojení s dětmi bylo co nejsnazší.

Kromě notebooků, ultrabooků či tabletů jsme dostali další nejrůznější vybavení: sluchátka, flipcharty aj., aby naše online výuka byla poskytována v co nejlepší kvalitě – všechna naše přání byla vyslyšena, za což děkujeme vedení školy, v kterém máme velkou podporu. Dále jsme během zářijových dní s dětmi natrénovali online přihlášení do „Teamsů“ a společně čekali, kdy tyto znalosti a dovednosti budeme moci využít. A nastala středa 14. října, kdy většina škol v celé České republice přešla opět na distanční výuku.

Žáci druhého stupně naší školy mají každý den maximálně čtyři online vyučovací bloky (půl hodiny výuka a čtvrt hodiny přestávka). Důraz klademe zejména na hlavní předměty (matematika, čeština, cizí jazyky) a posléze vždy jednu hodinu dalším vybraným předmětům. Dále u nás funguje také online doučování či intervence. Učitelé se spojují dle připravených rozvrhů se třídami a docházka je skoro 100%, z čehož máme velikou radost. Někdy jsou hodiny tak povedené, že si připadáme jako při běžném vyučování. Zaznívají jazykové projevy, jazykolamy, zkoušíme různé únikové hry v rámci opakování učiva. Děti prezentují své práce, znalosti z online výuky ověřujeme v aplikaci Microsoft Forms. V rámci matematiky využíváme Whiteboard, naše šikovné angličtinářky kromě her zaměřených na rozvoj slovní zásoby pracují s moderní technologií www.quizlet.com či www.padlet.com, které mohou využít i ti, kteří naši školu nenavštěvují.

Myslím, že mohu mluvit za všechny pedagogy druhého stupně a poděkovat našim žákům a rodičům, kteří zodpovědně přistupují k distanční výuce. Moc si toho vážíme. A i když nejsou všechny hodiny určitě dokonalé (technika někdy zlobí nás i děti), snažíme se ze všech sil, abychom společně tuto nelehkou dobu přečkali a online výuku zvládli s úsměvem na tváři a dobrou náladou. Snad již brzy zase v lavicích!

Za pedagogický sbor druhého stupně Mgr. Adéla Hufová