Osudové osmičky

Osudové osmičky

Žáci společně s pedagogy základní školy Dubí 1 si tento rok připomínají mnohá významná historická výročí. V roce 2018 oslavíme několik významných událostí minulého století, které zásadně ovlivnily běh naší republiky. Naše mladá republika si za minulé století prošla významnými zvraty, které se shodou okolností děly často v letech zakončených významnou osmičkou. Školní projekt nazvaný „Osudové osmičky“ provází žáky již od začátku tohoto kalendářního roku.

První připomenutí, které všem osvěžilo vědomosti o historických událostech, bylo to sedmé třídy a paní učitelky Hufové. Vtipně pojaté divadelní minipředstavení mapovalo vývoj polistopadového rozdělení Československé federativní republiky v lednu roku 1993. Je to sice jen půlkulaté výročí, ovšem stejně významné.

Již od začátku školního roku jsou chodby naší školy vyzdobeny edukativními nástěnkami s informacemi o výročí roku 1918 – konce války a vzniku Československa. K tomuto projektu se váže i soutěž, která probíhá celý školní rok a skládá se z vědomostních a kreativních úkolů. Právě v těchto dnech děti navrhují českou vlajku, kterou by v roce 1918 přihlásily do výběru o novou podobu tohoto státního znaku po oddělení od Rakouska – Uherska.

A čekají nás další významná připomenutí – události roku 1938, která zásadně změnila chod Evropy pro celé dvacáté století, významný převrat února 1948 a také okupace srpnu 1968. Všechna tato témata si budeme po zbytek školního roku s dětmi připomínat různými formami, besedami s pamětníky, návštěvou teplického archivu, projekty a soutěžemi, filmovými dokumenty.

A jak si letošní osudovou osmičku připomenete vy?

Bc. Tereza Šmídová