Po stopách zločinu…

Po stopách zločinu…

… tak tímto nadpisem by žáci ZŠ Dubí 1 mohli charakterizovat jedno pondělní říjnové dopoledne, kdy k nám zavítala vzácná návštěva z Prahy. Nejednalo se o kriminalisty, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale žáci měli opět možnost uvítat lektory z VŠCHT. Tentokrát se „Hodina moderní chemie“ nesla v duchu forenzní analýzy. Název velmi odborný, o to více zajímavý.
Děvčata a chlapci 8. a 9. třídy si během čtyř vyučovacích hodin měli možnost povídat o daktyloskopii, zajišťování a analýze stop na místě trestného činu. A nejen to. Za vydatné pomoci , včetně poutavé přednášky milých lektorů, si žáci vyzkoušeli snímání otisků prstů, jejich zviditelňování daktyloskopickým práškem, měli příležitost se seznámit s vyvoláváním otisků pomocí jodu a dokonce i určovali, jaké druhy papilárních linií mají na prstech ruky.
Jen u daktyloskopie ovšem nezůstalo. Žáci se dozvěděli podrobné informace o důkazech krve, ostatních tělních tekutin, DNA a zhlédli velmi zajímavé pokusy. Na závěr pak žáky lektor seznámil s „kouzelným kufříkem“, díky kterému je i nechemik pomocí činidel schopen určit konkrétní druhy drog.
I když se návštěva z VŠCHT zdržela ve škole celé dopoledne, žákům zajímavé povídání velmi rychle uteklo a již dnes se mohou těšit na březen, kdy nás lektoři opět navštíví. Ovšem tentokrát s tematikou naprosto odlišnou. A jakou? V tuto chvíli nebudeme nic prozrazovat a necháme to jako jedno velké překvapení…

Ing. Martina Blahoutová