Prevence s městskou policií

Prevence s městskou policií

Pravidelně každý školní rok navštěvuje naši školu strážník Městské policie Dubí. Smyslem jeho návštěv jsou přednášky z oblasti sociálně patologických jevů. Přednášky jsou určené pro žáky z I. a II. stupně. Každá třída má předem zvolené téma. Na prvním stupni je to především – Bezpečná cesta do školy, kontakt s cizí osobou a dopravní výchova. Na druhém stupni se už většinou jedná o závažnější témata – Drogy, Šikana, kyberšikana, sociální sítě a trestní právo.

Štěrba Rudolf