Projekt Záložka do knihy

Projekt Záložka do knihy

Projekt Záložka do knihy

V září letošního školního roku se Základní škola Dubí 1 zapojila do zajímavého projektu – Záložka do knihy spojuje školy. Jednalo se již o šestý ročník mezinárodního česko – slovenského projektu, který pořádá Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Tématem letošního ročníku byla Moudrost ukrytá v knihách. Jako partnerská škola nám byla vybrána Základní škola Bátorové Kosihy, se kterou jsme navázali kontakt a vzájemnou spolupráci. Práce na projektu byla realizována především v hodinách výtvarné výchovy, zapojili se žáci z celého druhého stupně a ze čtvrtého ročníku. Děti práce bavila, mohly tak výtvarně vyjádřit myšlenku ze své oblíbené knihy. Koncem října naše škola poslala své záložky na Slovensko a na oplátku jsme během pár dnů obdrželi balíček ze Slovenska. Výrobky dětí z partnerské školy byly velice pěkné a nápadité a podle milé odpovědi, kterou jsme záhy obdrželi, se i naše záložky líbily slovenským dětem.

Mgr. Markéta Vágnerová