Projektový den k 700. výročí narození Karla IV.

Projektový den k 700. výročí narození Karla IV.

19. května proběhl na ZŠ Dubí 1 projektový den, který byl zaměřen na připomenutí 700. výročí narození Karla IV. Projektu se zúčastnili žáci od pátého do devátého ročníku, kteří pracovali na pěti stanovištích, střídaly se činnosti kreativní, vědomostní a pohybové. Na výtvarném stanovišti vyráběli například korunovační klenoty, na literárně – dramatickém sehrávali scénky ze života Karla IV., na zeměpisném stanovišti se seznamovali se zajímavými fakty o rozšiřování území českého státu a cestách Karla IV., na dějepisném stanovišti se žáci dozvídali zásadní historická fakta, na pohybovém stanovišti se naučili například žonglovat. Celý projektový den se nesl v příjemné atmosféře a jak žáci, tak učitelé se dobře bavili.