Projektový den – Večerníček

Projektový den – Večerníček

Ve čtvrtek 16. 12. probíhal na ZŠ Dubí 1 projektový den k 50. výročí Večerníčka. Žáci 6., 7., 8. a 9. tříd si pro své mladší spolužáky připravili prezentace se soutěžemi a zahráli divadelní představení jedné z vybraných pohádek. Děti zhlédly Macha a Šebestovou, Pata a Mata, Krkonošskou pohádku a na závěr Spejbla s Hurvínkem. Jako památku na toto dopoledne si za pomoci žáků 5. třídy každý vyrobil svou večerníčkovou čepici. Celé dopoledne probíhalo ve velmi příjemné atmosféře.
Durneková Hana