Projektový den zaměřený na prevenci kyberšikany

Projektový den zaměřený na prevenci kyberšikany

Ve čtvrtek 12. 10. a v pátek 13. 10. se žáci čtvrté a pátých tříd formou projektového vyučování seznamovali s tím, co je to kyberšikana, jaké může mít formy, jaká jsou rizika internetu a sociálních sítí a také jak tomu všemu předcházet. Zajímavou formou byly do akce vtaženy samotné děti – páťáci si po zhlédnutí výukového videa ve skupinkách připravili plakátky a prezentace a předávali získané informace čtvrťákům.