Recitační soutěž

Recitační soutěž

27. 1. 2016 se uskutečnilo na Základní škole Dubí 1 školní kolo recitační soutěže. V porotě zasedli jak vyučující, tak zástupci jednotlivých tříd i školního parlamentu. Soutěže se účastnily děti od první do sedmé třídy, které byly rozděleny do kategorií podle věku. Při vybírání vítězů měli porotci opravdu těžkou práci, protože všichni soutěžící byli velmi šikovní. Nakonec porota rozhodla takto: v nulté kategorii, která patřila první třídě, se na 3. místě umístila Beáta Vladyková, na 2. místě Vojtěch Hrbáč a 1. místo obsadil Daniel Šístek. V první kategorii soutěžily děti ze druhé a třetí třídy, 3. místo získala Lucie Skleničková, 2. místo Barbora Semerádová a na 1. místě zvítězil Jaroslav Kříž. Druhá kategorie byla určena pro žáky čtvrté a páté třídy a výsledky vypadaly takto: 3. místo Alexandra Rudneva, 2. místo Lucie Hofmannová a 1. místo Natálie Paurová. Ve třetí kategorii, která byla určena pro šestý a sedmý ročník, 2. místo obsadila Natálie Fišerová. Za necelý měsíc, 23.2. 2016, se uskuteční i městské kolo recitační soutěže, kam postoupí vždy dva nejlepší z každé kategorie. Budeme jim držet palce.

Mgr. Markéta Vágnerová