Rodilá mluvčí

Rodilá mluvčí

I v letošním roce pracuje na naší škole rodilá mluvčí Natalie Zwätz. Ve škole vykonává funkci asistenta pedagoga a přímo se účastní výuky cizích jazyků za dohledu vyučujícího. Natalie pomáhá nejen s výukou německého jazyka, ale i jazyka anglického. Každodenní účast rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka, či výtvarné výchovy přináší žákům nové zkušenosti a možnosti osvojování cizího jazyka. Samotní žáci mají též důležitý úkol, kterým je naučit dobrovolnici česky. Žáci mají možnost využít i odpolední konverzaci v daném jazyce s Natalii. Musí se ovšem předem s ní domluvit. Doufáme v oboustranný úspěch a naší dobrovolnici přejeme mnoho zdaru a bohaté zážitky z pobytu v České republice.