Rodilá mluvčí působí na ZŠ Dubí 1

Rodilá mluvčí působí na ZŠ Dubí 1

Rodilá mluvčí působí na ZŠ Dubí 1

Od září 2016 pracuje na Základní škole Dubí 1 dobrovolnice ze SRN Maria Linkiewicz v rámci německo – české dobrovolnické služby. Spolková dobrovolnická služba umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v EU a partnerských zemích. Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volním čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, ale také pomoc rodilého mluvčího v hodinách cizích jazyků. Maria ve škole vykonává funkci asistenta pedagoga a přímo se účastní výuky cizích jazyků za dohledu vyučujícího. Každodenní účast rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka, či výtvarné výchovy přináší žákům nové zkušenosti a možnosti osvojování cizího jazyka. Potřebnost dobré jazykové přípravy si uvědomují asi všichni, ale v našem regionu, ležícím v těsné blízkosti hranic, je tato potřeba ještě větší. Klasická výuka v hodinách přináší žákům potřebný jazykový základ, neformální, každodenní kontakt s rodilou mluvčí pak jazykovou nadstavbu, potřebnou pro běžné využití jazyka v praxi. Mimo rámec běžné výuky nabízí Maria žákům v odpoledních hodinách procvičování a konverzaci v německém i anglickém jazyce, které v současné době využívá několik žáků osmé třídy. Žáci mají jedinečnou příležitost se v daných jazycích zdokonalit zcela zdarma. Již po půl roce práce fungování této spolupráce vidíme přínos pro naše žáky, proto i v roce následujícím budeme usilovat o získání dalšího rodilého mluvčího pro naši školu.