Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Dne 7. 2. 2018 proběhlo na ZŠ Dubí 1 školní kolo recitační soutěže. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku, v porotě zasedli zástupci pedagogů i žáků. Výkony recitátorů byly velmi pěkné a výsledky tomu odpovídaly. V nulté kategorii zvítězil Dean Korotaj z 1. A, druhé místo získal Vojtěch Šlechta z 1. A, třetí místo obsadila Tereza Šípová z 1. B. V první kategorii vypadalo pořadí takto: první místo Denis Petráček z 2. A, druhé místo Daniel Šístek ze 3. A. a třetí místo Matěj Neyman z 2. A. Ve třetí kategorii bodovala pro změnu děvčata: první místo Barbora Šťasková z 5. C, druhé místo Lucie Skleničková ze 4. B a třetí místo Julie Rušinová z 5. C. Ve třetí kategorii zvítězila Lucie Hoffmannová ze sedmé třídy. Do městského kola, které se koná 27.2. 2018 v Teplicích, mohou z každé kategorie postoupit dva soutěžící.