Společný česko-německý workshop

Společný česko-německý workshop

Česko-německý workshop

2. května se uskutečnil již šestý workshop určený především žákům čtvrtých tříd naší školy a partnerských škol v Possendorfu a Bannewitz. Letošní setkání se konalo za hranicemi státu, v základní škole Possendorf. Zajímavý program si pro nás připravila paní Kerstin Ryssel, vedoucí odboru školství svazku obcí Bannewitz. Jedná se o další z pravidelných akcí, kterými naplňujeme a budujeme skutečnou přeshraniční spolupráci a rozvíjíme přátelské vztahy.

Žáci byli rozděleni do dvou smíšených česko – německých skupin. Jedna skupina navštívila větrný mlýna. O historii mlýna nám vyprávěl jeho současný majitel pan Werner Thümmel, který nás přivítal nejen mlynářským pozdravem „Glück zu“, ale též nás provedl mlýnem. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o mlýnu, který v Possendorfu stojí již více jak 325 let. Po prohlídce měli žáci za úkol mlýn co nejlépe nakreslit.

Druhá skupina měla hudebně taneční dopoledne. Pod taktovkou paní Elisabeth Scholz, vedoucí Musikschule Bannewitz si žáci společně zazpívali ve svém rodném jazyce a následně se naučili píseň „Bratře Kubo“, v jazyce opačném. Nechyběly ani taneční kreace. Po 90 minutách se obě skupiny vystřídaly.

Po náročném dopoledním programu následoval oběd ve školní jídelně, po kterém na žáky čekaly dvě kreativní dílny. V jedné si vyrobili vlastní sešit či notýsek a v druhé se z plsti vyráběly míčky či květiny.

Atmosféra na stanovištích byla tradičně výborná – ZŠ Dubí 1 a školy z Bannewitz a Possendorf intenzivně spolupracují již sedm let, takže přátelské vztahy jsou dávno navázány a fungují. Dětem vůbec nevadila jazyková bariéra, našly totiž společný jazyk v angličtině, kterou zvládají na podobné úrovni.

Při loučení jsme si znovu uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu živá spolupráce pomáhá prolamovat bariéry mezi lidmi různých států a národností. Již teď se moc těšíme na další akci, kterou bude v současné době schválený projekt „Upevňujeme přátelství – prolamujeme bariéry“. Jedná se o pětidenní sportovně – jazykový výjezd 50 žáků druhého stupně do Rybniště.

Na závěr chceme poděkovat paní Kerstin Ryssel a všem učitelům, kteří tento krásný den pomáhali připravit. Velký dík patří též panu starostovi Ing. Petru Pípalovi a místostarostovi PhDr. Jiřímu Šillerovi, kteří si ve svém nabitém programu našli čas a přijeli se na společné tvoření podívat. Mgr. Hana Dubnová