Sportovní hry 2015

Sportovní hry 2015

Jubilejní páté sportovní hry se uskutečnily v pátek 11. září 2015 ve sportovní hale RH Dubí 2 za účasti vybraných žáků základních škol Dubí 1, Dubí 2, Possendorf a Bannewitz, kteří reprezentovali svou školu. V 9 hodin již tradičně proběhlo za přítomnosti starostů měst Dubí a Bannewitz slavnostní zahájení. Letošní ročník se nesl nejen v sportovním duchu, ale důraz byl kladen na vzájemné poznání, spolupráci, pomoc a komunikaci. Desetičlenná smíšená Česko – německá družstva prošla osmi disciplínami. A tak si chlapci a děvčata zahráli kuželky, absolvovali fotbalový a florbalový slalom, jízdu na koloběžce, překážkovou dráhu, balanční chůzi, orientační běh a zorbing. Po celé dopoledne bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení. Každý soutěžící obdržel na památku medaili a zástupci škol obdrželi vak plný různých míčů. Naše poděkování patří městu Dubí, které letošní sportovní hry finančně podpořilo a poskytlo sportovní areál. Poděkování patří též panu Josefu Skleničkovi a sportovcům SK Dubí za přípravu a realizaci všech stanovišť. Velký dík i všem učitelům, jak českým, tak německým, kteří se na této akci podíleli. A co říci na závěr? Celé dopoledne se neslo v soutěžním duchu, sportovní atmosféře a fair play. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční na sportovištích partnerského města Bannewitz.
Mgr. Hana Dubnová