Vánoční dílničky u našich přátel

Vánoční dílničky u našich přátel

Vánoční dílničky u našich přátel

Stalo se již tradicí, že si v adventním čase výběr žáků sedmé, osmé a deváté třídy připraví vánoční dílny pro děti třetích tříd v našem partnerském městě. Letos naše cesta vedla do GS Possendorf, kde se na nás tentokrát těšily dokonce tři třídy. Chlapci i děvčata se výborně zhostili role učitelů, procvičili si své jazykové znalosti a skvěle pracovali s dětmi. Připravili si nejen prezentaci o Vánocích a vánočních zvycích v České republice, ale i vánoční dílničky. Vyráběly se různé vánoční ozdoby, všichni zdobili perníčky a jiné předměty s vánoční tematikou. Naši žáci si vedli přímo úžasně. Celé dopoledne proběhlo v příjemné přátelské atmosféře a na závěr zazněla jak německá, tak česká koleda. A opět jsme si uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu fungující spolupráce pomáhá prolamovat bariéry a ostych mezi lidmi různých států a národností. Již nyní se žáci mohou těšit na další akci, kterou bude připravovaný sportovně-jazykový výjezd v prvním červnovém týdnu 2020.

Mgr. Hana Dubnová