Vánoční sbírka pro zvířátka do útulku AniDef v Žimu

Vánoční sbírka pro zvířátka do útulku AniDef v Žimu

Rok se s rokem sešel a školní parlament opět vyhlásil předvánoční sbírku pro opuštěná zvířátka v útulku. Žáci a rodiče z budov na Školním náměstí a v Tovární ulici se tohoto úkolu chopili svědomitě. Pejskům a kočičkám, kteří nemají domovy, nosili nejen různé dobroty, ale i potřebné věci jako granule, pelíšky, deky či hračky. Doufáme, že tyto dary potěší opuštěná zvířátka v předvánočním čase. Za pomoc děkujeme všem, kteří nějakým způsobem do sbírky přispěli.
Hana Durneková