Velikonoční outdoorová hra na ZŠ Dubí 1

Velikonoční outdoorová hra na ZŠ Dubí 1

Během velikonočních prázdnin děti ze ZŠ Dubí 1 samostatně soutěžily, paní učitelky společně s paní asistentkou si pro ně připravily hru v přírodě plnou hádanek, objevování, poznávání a hlavně legrace.

Žáci 3., 4. a 6. třídy, pro které byla soutěž připravena, si dobrovolně ještě před započetím samotné hry došli do budov školy a vyzvedli si hrací kartu, která byla zapotřebí ke splnění všech úkolů. Díky tomu prvnímu (křížovce) zjistili, že soutěž začíná na Paraplíčku, kam měli pověsit vlastnoručně vyrobenou kraslici. Posléze již sami v tomto překrásném prostředí hledali dalších devět stanovišť s úkoly. Čekalo je například seznámení s Morzeovou abecedou, poznávání jarních květin či zvířat žijících v Krušných horách. Neopomnělo se ani na vědomosti ze zeměpisu či historie města Dubí. Některé úkoly připomněly tradice Velikonoc. Že jsou naši žáci opravdu kreativní, jsme vyzkoušely formou tvorby básně na jarní motivy. Na závěr měly děti vyhotovit lesní domeček a najít ukrytou schránku, kam měly vložit své startovní číslo.

Moc děkujeme všem zúčastněným za milou zpětnou vazbu, a to jak rodičům našich dětí, dětem samotným, ale také kolemjdoucím žákům, pro které soutěž připravena nebyla, a i přesto se zúčastnili. Opravdu nám to udělalo velikou radost a my slibujeme, že již pro naše milé žáky plánujeme další zajímavé akce, abychom si společně zpříjemnili tuto nelehkou dobu. Takže oprašte plesové šaty a střevíce 😉

Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Eva Šístková, Radka Palečková