Výlet do Drážďan

Výlet do Drážďan

Ve středu 11. 5. 2016 navštívilo 19 vybraných žáků 2. stupně Deutsches Hygiene – Museum v Drážďanech. V museu si žáci prohlédli historické i moderní exponáty vztahující se téměř ke všem oblastem lidského života – výživa a sexualita, podoby těla a ideály krásy, pohyb a sport, mozek a myšlení. Prohlídka muzea zabrala asi dvě hodiny, a protože bylo pěkné počasí, využili jsme zbylý čas k návštěvě historického centra města, kde měli žáci hodinový rozchod.