Výlet do světa kriminalistiky

Výlet do světa kriminalistiky

První únorové pondělí jsme na naší škole měli možnost uvítat milé lektorky z VŠCHT, které za námi tentokrát přijely s přednáškami z oboru forenzní analýzy. Děvčata a chlapci z 8. a 9. třídy se během čtyř vyučovacích hodin měli možnost podívat do světa kriminalistiky. Dozvěděli se řadu zajímavostí o historii tohoto oboru a měli možnost si vyzkoušet snímání otisků prstů a jejich zviditelňování daktyloskopickým práškem.
Jen u daktyloskopie ovšem nezůstalo. Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí ze získávání důkazů vzorků krve, DNA a ostatních tělních tekutin.
Dopoledne se tak neslo v duchu odborném, velice zajímavém a navíc „badatelském“… 🙂