Výuka cizích jazyků s asistentem

Výuka cizích jazyků s asistentem

Již třetím rokem na naší škole působí rodilá mluvčí. Katrin Sauer pochází z Heidelbergu. Ve škole vykonává funkci asistenta pedagoga a přímo se účastní výuky cizích jazyků za dohledu vyučujícího. Katrin pomáhá nejen s výukou německého jazyka, ale i jazyka anglického. Každodenní účast rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka, či výtvarné výchovy přináší žákům nové zkušenosti a možnosti osvojování cizího jazyka. Samotní žáci mají též důležitý úkol, kterým je naučit dobrovolnici česky. Doufáme v oboustranný úspěch a naší dobrovolnici přejeme mnoho zdaru a bohaté zážitky z pobytu v České republice.