Workshop

Workshop

Česko – německý workshop

Před pěti lety se zrodila myšlenka na workshop pro žáky ZŠ Dubí 1 a děti z našich partnerských škol v Possendorfu a Bannewitz. Jedná se o další z pravidelných akcí, kterými naplňujeme a budujeme skutečnou přeshraniční spolupráci a rozvíjíme přátelské vztahy. Pro uskutečňování této myšlenky jsme na německé straně našli zdatnou pomocnici v paní Kerstin Ryssel, vedoucí odboru školství svazku obcí Bannewitz, u nás zase máme velikou podporu města Dubí.

22. března jsme tedy oslavili malé jubileum, pátý společný workshop. Co slavnostního jsme pro výběr žáků čtvrtých tříd připravili? Letošní setkání bylo trochu netradiční. Zahájení za účasti starostů obou měst proběhlo premiérově v krásných prostorách Modrodomu, kde byl pro děti připraven program pod vedením Mgr. Jany Zajoncové a Martiny Vlkové. Žáci byli rozděleni do dvou smíšených česko – německých skupin. Jedna skupina absolvovala exkurzi v Českém porcelánu, kde se žáci seznámili se složitým procesem výroby tradičního cibuláku. Druhá skupina si nejprve prohlédla expozici v Modrodomu, poté děti dekorovaly hrnky, které si po vypálení mohly odnést na památku domů. Po 90 minutách se obě skupiny vystřídaly. Na závěr dopoledního programu měli všichni účastníci možnost zakoupit si drobnost v podnikové prodejně.

Po náročném dopoledním programu následoval oběd ve školní jídelně, po kterém na žáky čekaly čtyři kreativní dílny. Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům byla tvorba v jednotlivých dílnách tematicky zaměřena na Velikonoce, děti si vyrobily velikonoční vajíčko k zavěšení, ovečku, netradiční slepičky či náramek z proutí.

Atmosféra na jednotlivých stanovištích byla tradičně výborná – ZŠ Dubí 1 a školy z Bannewitz a Possendorf intenzivně spolupracují již šest let, takže přátelské vztahy jsou dávno navázány a fungují. Dětem vůbec nevadila jazyková bariéra, našly totiž společný jazyk v angličtině, kterou zvládají na podobné úrovni, a navíc jim drobné komunikační problémy pomáhali překonat naši osmáci.

Při loučení jsme si znovu uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu živá spolupráce pomáhá prolamovat bariéry mezi lidmi různých států a národností. Již teď se moc těšíme na další akci, kterou by měl být v současné době schvalovaný projekt „Pískovec spojuje“, letos poprvé připravený německou stranou. Jedná se o pětidenní sportovně – turistický výjezd 40 žáků druhého stupně do saského Sebnitz.

Na závěr chceme poděkovat Městu Dubí, které náš workshop finančně podpořilo, pracovnicím Modrodomu, paní Kerstin Ryssel a všem učitelům, kteří tento krásný den pomáhali připravit.

Mgr. Bc. Jan Holub