Záchranný integrovaný systém

Záchranný integrovaný systém

V pondělí 27. 6. 2016 se konala celoškolní akce, která byla zaměřena na znalosti a dovednosti v oblasti záchranného integrovaného systému. V 8.30 hod. se žáci sešli na určeném místě. Byli rozděleni do družstev, která byla namíchána z žáků všech tříd. Celkem bylo 20 družstev. Žáky čekalo 10 stanovišť:

  1. Popáleniny
  2. Lano
  3. Orientace v terénu
  4. Rány bodné, sečné, řezné
  5. Stavba stanu
  6. Evakuační zavazadlo
  7. První pomoc
  8. Policie
  9. Záchranný systém
  10. Test

Po absolvování všech disciplín žáci čekali na vyhodnocení soutěže. Vyhlášení výsledků probíhalo v 12.00 hodin.

Štěrba Rudolf