Zázraky planety

Zázraky planety

Dne 8. dubna se už jako každoročně konal projekt Den Země, který se tentokrát nesl v duchu zázraků naší planety. Místa zastavení byla různorodá, žáci mohli obdivovat 7 divů světa, soutěžit v otázkách Riskuj, na stanovišti „Planeta plná otázek“ hledat odpovědi, pozastavit se nad problematikou znečištění životního prostředí, zúčastnit se výtvarného experimentu, na Zemi plné poezie skládat básně, s respektem odhadovat obdivuhodný svět rekordů z říše zvířat a nebyl by to Den Země, kdyby se žáci sami nemohli zúčastnit „kouzelných pokusů“. Dokázali roztančit rozinky, ohřívali nad kahanem vodu v balónku, snažili se zapálit kornoutek papíru s vodou, nafouknout balónek v PET lahvi, nechat zmizet gumové medvídky HARIBO a dostat papírovou kuličku pomocí foukání do baňky. Prostě – Den Země byl akční a určitě nebylo žáka, který by si v tak nabitém programu nenašel svoje místo…

Ing. Martina Blahoutová