Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Dne 1. 6. 2015 se uskutečnil již tradiční projektový den Zdravý životní styl výjimečný tím, že žáci čtvrtých až devátých tříd si sami vybírají, které tři tematické bloky si chtějí prožít. A i letošní nabídka byla pestrá – První pomoc, Péče o psa, Asertivita, Právo, Posilování, Návykové látky, Netradiční techniky Vv, Břišní tanec, Šikovné ruce, Zažij handicap!, Zdravá výživa – teorie i praxe, Jóga, Pexeso a Jízda na kole či koloběžce. Myslím, že nejen děti si užily svůj Den dětí, ale i učitelé s nadšením a úsměvem vedli své bloky.
Šárka Walterová