ZŠ Dubí 1 má talent

ZŠ Dubí 1 má talent

V posledním předvánočním týdnu, 19. prosince, proběhl na ZŠ Dubí 1 první ročník soutěže ZŠ Dubí má talent. Soutěže se účastnili žáci prvního stupně, kteří předvedli svůj um v tanci, zpěvu, hře na hudební nástroj a recitaci. V porotě zasedli pedagogové a zástupci dětí z řad parlamentu. Soutěžící se snažili, výkony byly vyrovnané a porota neměla snadné rozhodování. Atmosféra byla mile předvánoční a všichni přítomní se příjemně bavili.

Bc. Monika Beer, Mgr. Markéta Vágnerová