Školní parlament ZŠ Dubí 1

Počínaje zářím, začal na naší škole opět pracovat školní parlament, složený ze zástupců čtvrté až deváté třídy. Během měsíce října proběhly nové volby třídních zástupců. Na úvodním setkání byli přivítáni zástupci čtvrtých tříd, kteří jsou zde poprvé a také byl zvolen předseda a místopředseda parlamentu. Schůzky parlamentu probíhají dle potřeby. Zástupci tříd předkládají různé podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů a podílí se na chodu školy. Každoročně podporují vánoční sbírku pro zvířátka do útulku v Žimu, pomáhají s organizací projektových dnů a zápisem dětí do prvních tříd, účastní se jako porotci při různých soutěžích a sami některé soutěže přímo připravují.

Složení parlamentu pro školní rok 2016/2017:

předseda – Filip Doubek

místopředseda – Dominik Blažek

  • 4. C – Jiří Pašek, Barbora Šťástková
  • 4. B – Filip Krejčík, Adéla Tomková
  • 5. tř.- Pavel Nguyen, Michal Šitt
  • 6. tř.– Jakub Suchý, Michaela Wegertová
  • 7. tř.– Hynek Kraus, Michal Brabec
  • 8. tř.– Radek Čvančara, Adéla Ouředníková
  • 9. tř.– Kateřina Hubáčková, Natálie Mattová

Hana Durneková