Souhrnná zpráva z cykloturisťáku

Souhrnná zpráva z cykloturisťáku

Cykloturistický kurz

Týden v sedle kola nebo pěšky po turistických trasách. Týden v překrásné přírodě. Týden s kamarády. To vše najednou prožilo 20 žáků II. stupně ZŠ Dubí 1 při společném česko-německém pobytu ve sportovním areálu Zadní Telnice v Krušných horách. Pěší zvládli ujít přes 60 km náročným, kopcovatým terénem, cyklisté najezdili desítky kilometrů po cyklostezkách a místních klikatých silničkách. Hledali jsme zaniklé vesnice, srovnávali současný stav se starými fotografiemi, utužovali tělesnou zdatnost, poznávali místní přírodu. Ale nejen pohybem živ je člověk, takže pod vedením paní učitelky Šiškové proběhlo i několik výtvarných workshopů. Při celodenním výletu do Hřenska a okolí jsme vylezli na Pravčickou bránu a projeli se soutěskami na lodičkách. Týden utekl jako voda a kupodivu nikomu se nechtělo domů. S našimi německými kamarády z OS Bannewitz jsme se rozloučili závěrečným karnevalem, pro který jsme si každý sám vyrobili originální masku. Již teď se těšíme na společnou akci, kterou slíbila v následujícím roce uspořádat německá strana.

Moc děkujeme za finanční zajištění tohoto projektu ze strany Euroregionu Labe, a městu Dubí patří dík za uhrazení povinné finanční spoluúčasti. Jan Holub