Společný pobyt

Společný pobyt

Společný pobyt ZŠ Dubí 1 a OS Bannewitz – „Upevňujeme přátelství – prolamujeme bariéry“ – „Wir festigen die Freundschaft – wir durchbrechen Barrieren“

Ze samotného názvu projektu je patrné, že přátelství započaté v roce 2011 se s narůstajícími roky čím dál tím více upevňuje a vyjadřuje především snahu všech účastníků o překonání společenských i jazykových bariér, o vzájemné poznání se a navázání pevnějších přátelství.

Naše první společné odpoledne bylo seznamovací. Na uvítanou proběhla jazyková animace s názvem „Na jedné lodi“ od Tandemu. Po skončení se zlehka sportovalo. Bohužel nás na chvíli vyhnala poměrně vydatná bouřka s kroupami. Navečer se opět vyčasilo a mohli jsme v sportování pokračovat. Zítra nás čeká poměrně náročný a programově bohatý den.