Spolupráce 1. a 5. třídy

Spolupráce 1. a 5. třídy

Třída 1.B navázala spolupráci se staršími spolužáky z 5.B. Na úvod proběhly čtenářské dílničky. Děti pracovaly s pohádkou Boudo, budko.Závěrem první časti byla dramatizace pohádky před spolužáky z ostatních tříd. Druhá část byla věnována vyrábění adventních kalendářú. Spolupráce proběhla v přázelské atmosféře a doufáme v jej pokračovaní.