Beseda s policistkou – bezpečné prázdniny

Beseda s policistkou – bezpečné prázdniny

Zajímavé a poučné odpoledne prožily děti ve školní družině při besedě s příslušnicí policie paní Ivetou Ovčačikovou. Velmi obšírně vyprávěla dětem o možných nebezpečích, která by se jim mohla o prázdninách přihodit. Dokládala své vyprávění skutečnými událostmi ze své bohaté praxe a tím byly děti dostatečně varovány.

Došlo i na vzájemnou diskuzi a poté paní policistka dětem kladla otázky z předchozí besedy a za správnou odpověď dostávaly dárek. Na rozloučenou paní policistka také obdržela od dětí dárky, které pro ni, jako poděkování za moudrá slova, vlastnoručně vyrobily.

Beseda byla pro děti velmi přínosná.