Besídka ke dni matek

Besídka ke dni matek

V 1. odd. školní družiny se opět slavil svátek maminek. S dětmi jsme připravili pestrý a zábavný program, aby se přítomné maminky s dětmi i ostatní příbuzní pobavili a užili nezapomenutelné chvíle, které všichni strávili nejen u připraveného programu, ale i u občerstvení a rozdávání dárků. Děti se podílely na přípravě občerstvení a dárky od dětí vlastnoručně vyrobené, udělaly maminkám obzvlášť velikou radost.