Dětský den – Pohádková cesta

Dětský den – Pohádková cesta

Děti školní družiny se v den svého svátku vypravily na kouzelnou pohádkovou cestu, kterou pro ně připravili pracovníci MKZ v Dubí. Děti cestovaly z pohádky do pohádky, kde potkávaly pohádkové postavy , které měly pro ně připravené otázky a soutěže. Za splnění úkolů skupina dětí obdržela vždy razítko. Na poslední pohádkové zastávce pak byly odměněny perníčky, ozdobenými pohádkovými postavami. Děti, ač unaveny, odcházely plny kouzelných zážitků.
Za ŠD vych. Dvorníková Št.