Dlouhodobá soutěžně motivační hra – 2. část

Dlouhodobá soutěžně motivační hra – 2. část

Pro zlepšení motivace ke všem činnostem a chování ve ŠD probíhala od března do května dlouhodobě soutěžně motivační hra (DSMH) pod názvem „Pilné včelky.“ Děti získávaly body do sešitu ke svému jménu za jakoukoli prospěšnou činnost, hezké chování, v soutěžích atd. A mnoho dětí se opět snažilo stát se i v 2. části této hry nejlepší pilnou včelkou. A těmi se staly: 1. místo – Barbora Semerádová, 2. místo – Petra Schindlerová, 3. místo – Veronika Diwocková.
Za odd. „VČELKY“ vych. Dvorníková Št.