Návštěva MěÚ Dubí

Návštěva MěÚ Dubí

Žáci třetích tříd navštívili MěÚ Dubí a pohovořili s panem starostou Petrem Pípalem o Dubí, o úřadu i o jeho práci. Pro někoho to byla jistě jedna z prvních návštěv úřadu, ale určitě patřila k těm příjemným návštěvám. Pan starosta si pro děti připravil zajímavé povídání i dárečky a všichni dostali prostor na dotazy. Prohlédli jsme si obřadní síň i kancelář starosty, zhlédli kroniky města a udělali několik fotek.