Nemoc a zdraví jako projektový den

Nemoc a zdraví jako projektový den

Dne 28. 11. 2016 probíhal ve třetích třídách projektový den s názvem NEMOC A ZDRAVÍ. Na úvod si žáci pohovořili o faktorech ovlivňující nemoc a zdraví, zhlédli naučné pořady a trochu zasoutěžili při hře semafor. Další část projektu vyžadovala práci ve skupinách, které se losovaly. Skupiny procházely 2 stanovišti. Na prvním se věnovali pracovním listům i diskuzi a na druhém tvorbě draků. Poslední částí dne bylo shrnutí vědomostí a zhodnocení práce ve skupinách. Výsledky našeho projektu můžete zhodnotit i vy a to v prostorách školy u vchodových dveří.