Opět je tu Hasík

Opět je tu Hasík

Opět nás navštívili hasiči se svým preventivním programem Hasík pro druhé třídy. Děti si mohly ohmatat a vyzkoušet celou hasičskou výstroj, ale především si osvěžit své znalosti. Je důležité si stále opakovat, jak se správně zachovat v krizové situaci. Doufáme, že naše děti jsou dobře připravené, protože za své znalosti byly moc chválené.