Předávání slabikářů 1. třídám

Předávání slabikářů 1. třídám

Naši prvňáčci chodí do školy už 2 měsíce. Za tu dobu se toho hodně naučili. Čtou písmena, slabiky, slova i věty. Počítají do 5, řeší slovní úlohy, porovnávají čísla. To vše ukázali 7. 11. 2018 na slavnostním předávání slabikářů svým rodičům a ostatním příbuzným. Všichni vše zvládli, paní učitelky i rodiče je moc chválili. Z rukou pana ředitele, paní zástupkyně a třídních učitelek obdrželi SLABIKÁŘE A CERTIFIKÁTY ČTENÁŘE. Na závěr slavnostního dne si spolu s rodiči vyrobili v 1. A stromeček z papírových talířů a v 1. B symbol rodiny z rukou. Mgr. Jitka Jägerová a Mgr. Kateřina Simandlová