Projektový den Zvířata v 1. třídě

Projektový den Zvířata v 1. třídě

10. 6. 2022 žáci z 1. A měli možnost zažít druhý projektový den. Tentokrát na téma „Zvířata“. Žáci pracovali ve skupinách po čtyřech. Z domova si přinesli obrázky zvířat, knihy o zvířatech. Během projektového dne si složili a nalepili puzzle, vytvořili koláž z obrázků zvířat, poznali stíny a stopy zvířat, shlédli prezentace o zvířatech a dozvěděli se o ohrožených zvířatech. Na projektový den navázala návštěva ZOO Děčín.

Mgr. Jitka Jägerová