Prvňáci v knihovně

Prvňáci v knihovně

4. 3. 2019 prvňáci navštívili knihovnu v Dubí. Paní knihovnice žáky seznámila s provozem knihovny a výpůjčním řádem. Dozvěděli se jak s knihou zacházet, aby ji neničili. Žáci již poznají knihy pohádkové, dobrodružné, encyklopedie. Nakonec besedy si mohli žáci knihy i půjčit a všichni si již v knihách četli. Prvňáci slíbili paní knihovnici, že budou knihovnu navštěvovat a půjčovat si knihy. Mgr. Jitka Jägerová, Mgr. Kateřina Simandlová