Rodilí mluvčí u nás

Rodilí mluvčí u nás

V úterý k nám do třetí, čtvrté a páté třídy zavítali sourozenci z Velké Británie a žáci měli možnost si vyzkoušet své jazykové dovednosti. Vyptávali se návštěvy na mnoho věcí, pak se zkusili sami charakterizovat a sklidili pochvalu. Snad se nám podaří zařídit více podobných návštěv, které působí jako skvělá motivace k učení cizího jazyka.