Sboreček

Sboreček

koncem měsíce září zahájil svou činnost dětský pěvecký sbor Konipásek, který značně obměnil zpěváky a jehož základnu tvoří současní prvňáci a druháci. Nadšeně se vrhli do práce, učí se texty a pobrukují melodie (a máme velkou radost, že ani to, že polovina z nich neumí číst, je neodradilo). Těšíme se na další společná setkání!