Setkání všech oddělení školní družiny

Setkání všech oddělení školní družiny

Úterní zářijové odpoledne se sešla všechna oddělení naší družiny na školní zahradě v Tovární, kde jsme uspořádali sportovní odpoledne. Šlo nám o to, aby se děti z různých ročníků mezi sebou více seznámily.

Družstva byla smíšená a soutěžilo se např. v hodu na cíl, štafetovém běhu, hrály se hry s míčem aj. Děti si navzájem pomáhaly a fandily. Při závěrečném vyhodnocení byli odměněni všichni, jak za nejlepší výkon, tak za statečnost.

Vychovatelky ŠD