Slavnostní předávání Slabikářů

Slavnostní předávání Slabikářů

Den 19. 11. 2015 byl pro žáky 1. A slavnostní. Měli dokázat svým rodičům a příbuzným, zda si zaslouží Slabikář. Na začátku žáci přednesli básničky k jednotlivým písmenkům, které už znají. Poté přečetli slabiky, slova a věty. Všichni prvňáci byli moc šikovní. Za svůj výkon sklidili od rodičů a hostů veliký potlesk. Od paní učitelky a paní zástupkyně obdrželi Slabikář a certifikát čtenáře. Tento slavnostní den jsme zakončili výrobou adventního kalendáře. S výrobou pomohli svým dětem rodiče. Adventní kalendář ozdobí naši třídu. Počínaje 23. 11. 2015 najdou žáci ve svých krabičkách každý den překvapení. Své spolužáky obdaruje každý den jeden spolužák. Mgr. Jitka Jägerová