Třeťáci píší dopisy

Třeťáci píší dopisy

Víte ještě, jaké to je najít ve schránce opravdový dopis? Dnešní děti už si s kamarády z tábora nepíší dopisy a nezalepují je do obálek, ale využívají moderní techniku, která nám umožní odeslat zprávu okamžitě a levně. Ale… my jsme si s dětmi vyzkoušeli v rámci slohové práce napsat skutečný dopis Ti, kteří uposlechli výzvu z výukového videa, se mohli těšit na dopis od paní učitelky. Podle mých informací byla na obou stranách veliká radost a nový zážitek.