Vánoční představení v domově pro seniory

Vánoční představení v domově pro seniory

 Žáci druhé a čtvrté třídy  se rozhodli zpříjemnit předvánoční chvíle seniorům v Dubí, Společně nacvičili krátké divadelní představení a pásmo písniček a básniček, se kterým pak vyrazili do domova pro seniory. Na závěr nesmělo chybět společné zpívání koled a rozdání pár drobných dárků. Atmosféra byla úžasná a všech se nás rázem zhostila příjemná vánoční nálada a pocit sounáležitosti. S nadšením jsme se domluvili na další návštěvě a s přáním krásně prožitých svátků jsme se rozloučili.  Za druhou a čtvrtou třídu                                                  Mgr. Eva Šístková a Mgr. Markéta Kolínková