2. A čarodějnice

2. A čarodějnice

Ve třídě proběhl projektový den „Slet čarodějnic“. Děti pracovaly ve skupinkách, navzájem spolupracovaly, hravou formou zopakovaly pravopis y/i a násobilku se sčítáním a odčítáním. Vše bylo doplněno písněmi a pohádkou o čarodějnicích. Děti dokončily přání pro maminky.

Věra Eisnerová