V rámci hodin TV

V rámci hodin TV

Hodiny tělesné výchovy trávíme v přírodě. Tento týden jsme se byli podívat na kostel Neposkvrněného početí Panny Marie zde v Dubí. Cestou jsme si procvičili nejnovější poznatky z hodin Prvouky. Na závěr nesměla chybět společná fotka žáků u adventního věnce.