Vánoční besídka s rodiči

Vánoční besídka s rodiči

Jako každý rok se i letos sešly všechny pozorecké děti na besídce, kde předvedly svým rodičům, co se pěkného naučily. Rodiče tak mohli slyšet známé koledy i neznámé básničky a říkadla. Hudebním doprovod také letos zajistil pan ředitel a paní učitelky. Po společném zazpívání několika koled se děti pustily spolu s rodiči do výroby vánočních dárků, které si na památku odnesly domů. Takže za rok opět na shledanou!